Uživatel: | Registrovat
Menu

Předplatné

Pro přístup k placenému obsahu Vám nabízíme:

Měsíční předplatné za 99 Kč

nebo

Roční předplatné za 599 Kč

Více informací...

Objednat...

Valné shromáždění ČSCHPMDK v sobotu 11. 3.

Valné shromáždění ČSCHPMDK v sobotu 11. 3.

V sobotu 11. března se v Poděbradech uskuteční Valné shromáždění ČSCHPMDK. Zasedání proběhne v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda a jeho začátek je naplánován na 9:30.

Pozvánka

na Valné shromáždění ČSCHPMDK, se bude konat dne 11.3.2017 od 9:30 hod. v Kongresovém centru Lázeňská kolonáda, náměstí Tomáše Garrigue Masaryka 437/1, 290 01 Poděbrady.

Program:

1. Zahájení

2. Volba orgánů Valného shromáždění

3. Zpráva prezidia

4. Zpráva revizní komise

5. Přestávka

6. Diskuze, různé

7. Usnesení, závěr

Prezence členů od 9:00 hod. Při prezenci se členové prokáží platným dokladem totožnosti.

V Praze dne 16.2.2017

Martin Bláha - prezident ČSCHPMDK