Uživatel: | Registrovat
Menu

Předplatné

Pro přístup k placenému obsahu Vám nabízíme:

Měsíční předplatné za 99 Kč

nebo

Roční předplatné za 599 Kč

Více informací...

Objednat...

Josef Váňa mladší má distanc

Josef Váňa mladší má distanc

Miroslav Hlahulek popisuje řešení dopingového nálezu L’Estrana v loňském roce. Koně Scuderia Aichner již v Trevisu běhali za Josefa Váňu staršího.

Blog Miroslava Hlahulka

V minulých dnech uzavřely orgány italského Ministerstva zemědělství (italská dostihová autorita) případ pozitivního nálezu svěřence Josefa Váni mladšího L’Estrana na Ketoprofen po druhém místě v Grande Steeplechase d’Europa 28/6/2020 v Meranu a rozhodly o odnětí licence Josefu Váňovi mladšímu na 2 měsíce, uložení pokuty ve výši 500 € a diskvalifikaci L’Estrana z Gran Premia Europa 2020 a dostihů pro něž by byl tento dostih kvalifikací.

Jaké byly jednotlivé kroky v dlouhém rozhodování italských orgánů:

23. července 2020 oznámilo Servizio Veterinario a Benessere Animale – ufficio antidoping (orgán zodpovědný za kontrolu používání nepovolených látek), že vzorek „A“ odebraný po dostihu Grande Steeplechase d’Europa koni L’Estran je pozitivní, nalezená látka je Ketoprofen u nějž je podle platných italských pravidel povolená nulová hladina.

Na stánkách Ministerstva zemědělství byl pozitivní nález zveřejněn 27/7/2020. Podle platných pravidel byl L’Estranovi udělen zákaz startů na 30 dní.

„B“ vzorek byl zaslán k rozboru do anglické laboratoře LGC, kde byla 24/9/2020 provedena analýza a i „B“ vzorek byl shledán pozitivní.

Věc byla předána orgánu „Procura della disciplina“ (disciplinární komise), která zahájila šetření, shledala porušení článků 2 a 11 „Regolamento per il controllo delle sostanze proibite (antidoping)“ (italská antidopingová pravidla) a 2/11/2020 vydala tzv. „atto incolpazione“ - dala podnět k zahájení disciplinárního řízení na „Commissione di disciplina di prima istanza“.

21/6/2021 proběhlo jednání na Commissione di disciplina di prima istanza, kde trenéra Josefa Váňu mladšího zastupoval právník, který zpochybnil regulérní provedení rozboru vzorků a složení disciplinární komise, která ve věci rozhoduje.

12/7/2021 bylo na sekretariátu Ministerstva zemědělství uloženo rozhodnutí  Commissione di disciplina di prima istanza o odnětí licence trenéru Josefu Váňovi mladšímu na dva měsíce, uložení pokuty ve výši 500 € a diskvalifikaci L’Estrana z Gran Premio d’Europa 2020 a všech dostihů, pro které by bylo kvalifikačním dostihem.

21/10/2021 bylo toto rozhodnutí zveřejněno na stránkách Ministersta zemědělství. Toto rozhodnutí potvrdila i „Commisione disciplina di appello“ (odvolací komise).

Josef Váňa prohlásil už po zveřejnění pozitivního nálezu pro italská media, že je velmi tímto překvapen a nemá tušení, jak se látka do těla koně dostala.

Veškeré dokumenty a rozhodnutí byly zveřejněny italskou dostihovou autoritou – Ministerstvem zemědělství – a jejími disciplinárními orgány.

To, že jsou jména účastníků zabarvena i když je napsáno datum narození, bydliště a další osobní údaje osob, proti kterým je disciplinární řízení vedeno, jména koní a názvy dostihů a je zcela tedy zřejmé o koho se jedná, je italský způsob ochrany „privacy“ a dokumenty takto zveřejňuje zodpovědné Ministerstvo zemědělství.

Dokumenty Ministerstva zemědělství:

Seznam tehdejších pozitivních nálezů: