Uživatel: | Registrovat
Menu

Předplatné

Pro přístup k placenému obsahu Vám nabízíme:

Měsíční předplatné za 99 Kč

nebo

Roční předplatné za 599 Kč

Více informací...

Objednat...

Tipsport s novým pravidlem o krácení kurzů

Tipsport s novým pravidlem o krácení kurzů
pokladna sázkové kanceláře Tipsport na pardubickém závodišti

Sázková kancelář Tipsport od července novelizovala svůj herní plán. Změny se týkají i sázek na dostihy.

Pravidlo se týká krácení kurzů v případě, pokud v dostihu nestartuje některý z koní. Dosud Tipsport sázejícím na škrtlého koně z dostihu vracel vklad, sázejícím na zbylé koně však nechal jejich původní kurzy. To se teď změní, krácení kurzů je ale v takovém případě běžné u všech sázkových kanceláří ve světě a je tomu tak i u zdejší sázkovky Betino.

Změna pravidla:

Pokud se dostihu nezúčastní kůň nebo více koní (tj. koně, kteří byli dostihovou komisí označeni jako nestartující) s výjimkou koní uvedených v oficiální startovní listině pod čarou, dochází ke krácení kurzů na vítěze u ostatních koní. Krátí se každý kurz v závislosti na výši kurzu koně, který je označen jako nestartující.

Pro krácení kurzů se používá vzorec: ((kurz-1) x míra ponížení) + 1. V případě, že nestartují dva nebo více koní, míra ponížení je součtem mír ponížení podle všech nestartujících koní s omezením maximální hodnoty 90%.

Krácení se provádí dle následující tabulky:

Počáteční Kurz na nestartujícího koně a míra ponížení (v procentech) Kurzů ostatních koní o:

1,00 až 1,11 90%

1,12 až 1,20 85%

1,21 až 1,25 80%

1,26 až 1,30 75%

1,31 až 1,40 70%

1,41 až 1,55 65%

1,56 až 1,65 60%

1,66 až 1,80 55%

1,81 až 2,00 50%

2,01 až 2,20 45%

2,21 až 2,50 40%

2,51 až 2,75 35%

2,76 až 3,25 30%

3,26 až 4,00 25%

4,01 až 5,00 20%

5,01 až 6,50 15%

6,51 až 10,00 10%

10,01 až 15,00 5%

15,01 a vyšší nekrátí se

V případě sázek na umístění do x-tého místa se míra ponížení upravuje takto:

Míra ponížení_X = (míra ponížení/X), takže např. pro sázky na umístění do 3. místa bude míra ponížení_3= (míra ponížení/3).

Sázky na nevýhru a neumístění do x-tého místa se nekrátí.

Ustanovení o krácení kurzů se nevztahuje na sázky, které byly uzavřeny v kurzech, při jejichž stanovení již bylo přihlédnuto ke skutečnosti, že některý kůň (resp. koně), původně oznámený pro start v daném dostihu se tohoto dostihu nezúčastní. Informace o přesném času, kdy došlo ke stanovení Kurzů zohledňujícím krácení, bude uvedena ve výsledcích.

Ustanovení o krácení Kurzů se nevztahuje na dlouhodobé sázky.

Pokud Tipsport přijímá sázky na dostihy, ze kterých nemá z jakýchkoliv důvodů autentické oficiální informace od dostihové komise o nestartujících koních, uplatňuje se pravidlo o krácení kurzů vždy bez ohledu na to, zda sázka byla přijata před nebo po oznámení startujících koní na daném závodišti. To je odůvodněno tím, že při stanovení výše výherních poměrů u jednotlivých koní v příslušném dostihu nemohlo být přihlédnuto ke skutečnosti, že některý z koní uvedených na oficiální startovní listině se dostihu nezúčastní.

(Ondřej Blahník)